14 сесія 6 скликання (31.01.2012)

Про внесення змін до рішення районної ради від 29.12.2011…

 Image

КОНОТОПСЬКА РАЙОННА РАДА

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ

ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Конотоп

31.01.2012

Про внесення змін до рішення

районної ради від 29.12.2011

„Про районний бюджет на 2012 рік”

Розглянувши пропозиції Конотопської районної державної адміністрації, відповідно до Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2011 № 1813 „Про затвердження Змін до бюджетної  класифікації”, керуючись пунктом 17 частини 1  статті  43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,

районна рада вирішила:

1.Внести до рішення районної ради шостого скликання від 29.12.2011 Про районний бюджет на 2012 рік наступні зміни :

1.1. Викласти пункт 1 викласти у новій  редакції, а саме:

1.Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2012 рік у сумі 75965,8 тис. гривень, у тому числі коштів, що надходять до районного бюджету з сільських бюджетів в сумі  139,6 тис. гривень, дотацій з державного бюджету в сумі  42109,3 тис. гривень, субвенцій з державного бюджету в сумі 25502,2 тис. гривень, субвенцій з обласного бюджету в сумі  144,6 тис. гривень.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначено в сумі

 75108,6 тис. гривень, спеціального фонду бюджету в сумі  857,2 тис. гривень (додаток № 1).

           1.2.Внести зміни до  додатку 1 згідно з додатком 1.

Голова районної  ради                                            А.В.Боярчук

Лісунова  К.В.  6 61 79

Надіслати: до протоколу-3, постійній комісії з питань планування, бюджету, фінансів та питань реалізації державної регуляторної політики -1, районній державній адміністрації -1,  фінансовому управлінню-2

Пояснювальна записка

до рішення районної ради від  31.01.2012 «Про внесення змін до рішення районної ради від 29.12.2011 «Про районний бюджет на 2012 рік»

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» пропонується внесення змін до районного бюджету на 2012 рік яке пов’язане із змінами бюджетної класифікації, у відповідності до наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2011 № 1813 „Про затвердження Змін до  бюджетної  класифікації”.

Уточнення  кодів проведено лише по податкових надходженнях по податку з доходів фізичних осіб, без зміни загального обсягу податку,  доходної частини районного бюджету (додаток 1).

            Інші зміни до районного бюджету не пропонуються.

Начальник фінансового управління                                               К.В. Лісунова

                      Додаток 1    
                      до рішення  районної   ради
                      шостого скликання   від  ________
                           
          Зміни до додатку № 1 до рішення районної ради "Про районний бюджет на 2012 рік"           
 
Доходи   районного   бюджету  на  2012  рік
                          (грн.)
Код Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією Затверджено рішенням сесії Внесено зміни Затверджено з урахуванням змін
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом Загальний фонд Спеціальний фонд Разом Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Разом у т.ч. бюджет розвитку Разом у т.ч. бюджет розвитку Разом у т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6=(гр.3+гр.4) 3 4 5 6=(гр.3+гр.4) 3 4 5 6=(гр.3+гр.4)
10000000 Податкові надходження  7601012.00 0.00 0.00 7601012.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7601012.00 0.00 0.00 7601012.00
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості  7601012.00     7601012.00 0.00     0.00 7601012.00 0.00 0.00 7601012.00
11010000 Податок на доходи фізичних осіб 7561012.00     7561012.00 0.00     0.00 7561012.00 0.00 0.00 7561012.00
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 6429146.00     6429146.00       0.00 6429146.00 0.00 0.00 6429146.00
11010200 Податок на доходи фізичних осіб – суб"єктів підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності 12360.00     12360.00 -12360.00     -12360.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11010300 Податок на доходи фізичних осіб на дивіденди та роялті 1765.00     1765.00 -1765.00     -1765.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 0.00     0.00 1765.00     1765.00 1765.00 0.00 0.00 1765.00
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 0.00     0.00 1130101.00     1130101.00 1130101.00 0.00 0.00 1130101.00
11011300 Податок на доходи фізичних осіб від продажу нерухомого майна та надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) 1066919.00     1066919.00 -1066919.00     -1066919.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11011300 Податок на доходи фізичних осіб від продажу рухомого майна та надання рухомого майна в оренду (суборенду) 9742.00     9742.00 -9742.00     -9742.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11011400 Податок на доходи фізичних осіб від отриманого платником доходу внаслідок прийняття ним у спадщину майна, коштів, майнових чи немайнових прав 41080.00     41080.00 -41080.00     -41080.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11020000 Податок на прибуток підприємств  40000.00     40000.00 0.00     0.00 40000.00 0.00 0.00 40000.00
11020200 Податок на прибуток підприємствта фінансових установ комунальної власності 40000.00     40000.00       0.00 40000.00 0.00 0.00 40000.00
20000000 Неподаткові надходження  110331.00 355525.00   465856.00 0.00 0.00   0.00 110331.00 355525.00 0.00 465856.00
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності  82331.00     82331.00 0.00     0.00 82331.00 0.00 0.00 82331.00
21050000 Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів 82331.00     82331.00       0.00 82331.00 0.00 0.00 82331.00
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу  7000.00     7000.00 0.00     0.00 7000.00 0.00 0.00 7000.00
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 7000.00     7000.00 0.00     0.00 7000.00 0.00 0.00 7000.00
22010300  Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців 7000.00     7000.00       0.00 7000.00 0.00 0.00 7000.00
24000000 Інші неподаткові надходження                                                  21000.00 0.00   21000.00 0.00 0.00   0.00 21000.00 0.00 0.00 21000.00
24060000 Інші надходження 21000.00 0.00   21000.00 0.00 0.00   0.00 21000.00 0.00 0.00 21000.00
24060300 Інші надходження 21000.00     21000.00       0.00 21000.00 0.00 0.00 21000.00
25000000 Власні надходження бюджетних установ   355525.00   355525.00   0.00   0.00 0.00 355525.00 0.00 355525.00
25010000 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами   355525.00   355525.00   0.00   0.00 0.00 355525.00 0.00 355525.00
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю   76332.00   76332.00       0.00 0.00 76332.00 0.00 76332.00
25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності   238902.00   238902.00       0.00 0.00 238902.00 0.00 238902.00
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ   39251.00   39251.00       0.00 0.00 39251.00 0.00 39251.00
25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)   1040.00   1040.00       0.00 0.00 1040.00 0.00 1040.00
30000000 Доходи від операцій з капіталом 3200.00     3200.00 0.00     0.00 3200.00 0.00 0.00 3200.00
31000000 Надходження від  продажу основного капіталу 3200.00     3200.00 0.00     0.00 3200.00 0.00 0.00 3200.00
31010200 Кошти від реалізації безхазяйного майна , знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти власники яких невідомі 3200.00     3200.00       0.00 3200.00 0.00 0.00 3200.00
  Разом доходів 7714543.00 355525.00 0.00 8070068.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7714543.00 355525.00 0.00 8070068.00
40000000 Офіційні трансферти  67393982.60 501700.00 0.00 67895682.60 0.00 0.00 0.00 0.00 67393982.60 501700.00 0.00 67895682.60
41000000 Від органів державного управління  67393982.60 501700.00 0.00 67895682.60 0.00 0.00 0.00 0.00 67393982.60 501700.00 0.00 67895682.60
41010000 Кошти, що надходять з інших бюджетів 139605.00     139605.00 0.00     0.00 139605.00 0.00 0.00 139605.00
41010600 Кошти, що надходять до районних  та міських  (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів з міських(міст районного значення), селищних, сільських та районних у містах бюджетів 139605.00     139605.00       0.00 139605.00 0.00 0.00 139605.00
41020000 Дотації 42109300.00 0.00 0.00 42109300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42109300.00 0.00 0.00 42109300.00
41020100 Дотації вирівнювання  з державного бюджету місцевим бюджетам 41888800.00     41888800.00       0.00 41888800.00 0.00 0.00 41888800.00
41020600 Додаткова дотація з державного бюджету на  вирівнювання фінансової забезпеченості  місцевих бюджетів 220500.00     220500.00       0.00 220500.00 0.00 0.00 220500.00
41030000 Субвенції 25145077.60 501700.00 0.00 25646777.60 0.00 0.00 0.00 0.00 25145077.60 501700.00 0.00 25646777.60
41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на  виплату допомоги сім"ям з дітьми, малозабезпеченим сім"ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям 17796600.00     17796600.00       0.00 17796600.00 0.00 0.00 17796600.00
41030800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг  тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 2638300.00     2638300.00       0.00 2638300.00 0.00 0.00 2638300.00
41030900 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку , інших передбачених законодавством пільг(крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв"язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального  і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян 849100.00     849100.00       0.00 849100.00 0.00 0.00 849100.00
41031000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  на надання пільг та житлових субсидій  населенню на придбання твердого та рідкого  пічного побутового палива  і скрапленого газу 1933000.00     1933000.00       0.00 1933000.00 0.00 0.00 1933000.00
41034400 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах   501700.00   501700.00       0.00 0.00 501700.00 0.00 501700.00
41034500 Субвенція з держівного бюджету місцевим бюджетам  на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій 1000000.00     1000000.00       0.00 1000000.00 0.00 0.00 1000000.00
41035200 Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів , що враховуються при визначенні обсяу міжбюджетних трансфертів 139800.00     139800.00       0.00 139800.00 0.00 0.00 139800.00
41035600 Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів , що не враховуються при визначенні обсяу міжбюджетних трансфертів 4827.60     4827.60       0.00 4827.60 0.00 0.00 4827.60
41035800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату  державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпеченя батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім"ям за принципом "гроші ходять за дитиною" 783450.00     783450.00       0.00 783450.00 0.00 0.00 783450.00
Всього доходів 75108525.60 857225.00 0.00 75965750.60 0.00 0.00 0.00 0.00 75108525.60 857225.00 0.00 75965750.60
                           
Заступник голови районної ради     В.М.Малігон                
                           
Лісунова К.В. 6 61 79                         

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Перейти до вмісту