10 сесія 6 скликання (31.08.2011)

Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 1 півріччя 2011 року

Image

КОНОТОПСЬКА РАЙОННА РАДА

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ

ДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Конотоп

31.08.2011

Про затвердження звіту  про

виконання районного бюджету

за  1 півріччя  2011 року

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування    в   Україні”,  статті   80   Бюджетного   кодексу   України

    районна  рада вирішила:

Затвердити звіт про виконання районного бюджету за  1 півріччя 2011 року:

– по доходах у сумі 33076151,18 грн., у тому числі загальний фонд –32432905,15 грн. та спеціальний фонд –643246,03 грн.  (додаток 1);

– по видатках у сумі 33142510,35 грн., у тому числі загальний фонд –32321653,76  грн., спеціальний фонд – 820856,59 грн.  (додаток 2);

            –  по кредитуванню (додаток 3).

       

Заступник голови районної ради                                                         В.М.Малігон

 

К.В. Лісунова 6 61 79

Надіслати: до протоколу-3, постійній комісії з питань планування, бюджету, фінансів та питань реалізації державної регуляторної політики -1, районній державній адміністрації – 1,  фінансовому управлінню – 2

 

Пояснювальна записка

до  звіту  про виконання районного бюджету за  І півріччя 2011 року

Протягом звітного періоду в районі проводилась відповідна робота по наповненню місцевих бюджетів та фінансуванню бюджетних установ.

До загального фонду районного бюджету за І півріччя звітного року надійшло 32432,9 тис. грн., що складає 50,9 % річного плану (додаток 1), в т.ч.:

          власні та закріплені доходи складають                  –  2800,3 тис. грн. або 40,7%                    

                                                                                             до  річного плану;

          дотація вирівнювання з державного бюджету      –  18355,4 тис. грн.  (50,0%);

          додаткові дотації з державного бюджету              –   18,7 тис.грн. (2,3%);

          інші додаткові дотації                                              –  74,0 тис.грн. (47,9%);

          отримано субвенцій з державного

     та обласного бюджетів                                             –  11159,5 тис. грн. (58,6 %);

     в т.ч. на :

          допомогу сім’ям з дітьми,

малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з

дитинства та дітям-інвалідам                                  –  7681,2 тис. грн. (54,1 %);

          пільги та субсидії на оплату електроенергії,

     природного газу, послуг тепло, – водопостачання

     і водовідведення, квартплати, вивезення

     побутового сміття та рідких нечистот                    – 1464,1тис. грн. (66,1 %);                                                                     –    на пільги  з послуг зв’язку, інших

передбачених законодавством послуг та

компенсацію за пільговий проїзд                            –  258,6 тис. грн. (49,5 %);

          на пільги та субсидії населенню

на придбання твердого палива і скрапленого газу – 1259,2 тис. грн. (99,4%);

          субвенція на збереження середньої заробітної

     плати на період працевлаштування посадових

     осіб місцевого самоврядування у зв’язку

     з закінченням строку повноважень                            – 71,5 тис. грн. (96,6%);

          субвенції на проведення видатків, що враховані       

     при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів –  65,2 тис. грн. (47,4 %);

          державна соціальна допомога на дітей-сиріт та

     дітей, позбавлених батьківського піклування,

грошового забезпечення батькам-вихователям

і прийомним батькам за надання соціальних

послуг у дитячих будинках сімейного типу

та прийомних сім’ях за принципом

“гроші ходять за дитиною”                                       –  288,1 тис. грн. (52,0 %);

–    субвенція з державного бюджету на проведення виборів

     сільського голови по Попівській сільській раді      – 71,6 тис.грн.; (100%);

–    також до бюджету зараховуються кошти, що

     передаються до районного бюджету з сільських

     бюджетів (вилучення) яких у І півріччі надійшло   – 25,0 тис.грн. (45,9%).                                           

У порівнянні з відповідним періодом 2010 року надходження до загального фонду районного бюджету зросли на 5294,1 тис. грн., де в тому числі за рахунок власних та закріплених доходів 92,6 тис.грн., дотація вирівнювання з державного бюджету зросла на 491,6 тис. грн.  Збільшились надходження субвенцій на 4592,2 тис. грн., надійшла  додаткова дотація з державного бюджету та інша додаткова дотація на 92,7 тис.грн. в минулому році таких надходжень не було, за рахунок коштів, що передаються з сільських бюджетів додатково в поточному році надійшло  25,0 тис.грн..

За звітний період до районного бюджету надійшло:

Податку з доходів фізичних осіб 2772,8 тис. грн., що складає 41,6 % річного плану та більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року на  302,7 тис.грн. (ріст 12,2%). До розпису звітного періоду на 113,1%, що більше в порівнянні з плановими  показниками на 321,0 тис.грн.

Податку на прибуток від підприємств комунальної власності –                    23,7 тис.грн., що складає 132,6 % річного плану та більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 11,7 тис. грн. Основний  платник ДАП Конотопський “Агролісгосп”. Даний податок сплачується лише до районного бюджету.

Плата за землю в поточному році до районного бюджету не надходить.

Виконання загального фонду бюджету району по власних та закріплених доходах складає 6187,4 тис. грн., або 44,1 % до річного плану та 114,5 розпису доходів на І півріччя, де в т.ч. виконання районного бюджету складає 2800,3 тис.грн. – 40,7% річного плану (до розпису доходів  І півріччя – 113,5%), зведеного сільських та селищного бюджетів – 3387,1 тис. грн. – 47,5% річного плану.

У порівнянні з відповідним періодом 2010 року спостерігається зростання надходжень по власних та закріплених доходах місцевих бюджетів району на 974,1 тис. грн. або на 18,7%.

До контрольних розрахунків МФУ виконання складає 114,4% плану                         І півріччя та 43,5 % річного плану.

Планові показники у відповідності до розпису доходів І півріччя  виконані по районному, селищному та 29 сільських бюджетах – тобто виконані всі бюджети.

Станом на 01.07.2011р. загальна сума недоїмки підприємств і організацій району, за даними податкової інспекції, до місцевих та державного бюджетів складає 672,0 тис. грн., що в порівнянні з 01.01.2011р. більше на 292,4 тис.грн., в т.ч. до місцевих бюджетів району – 55,5 тис. грн., що в порівнянні з недоїмкою на 01.01.2011 менше на 48,3 тис. грн.

Спеціальний фонд районного бюджету виконаний в сумі 643,2 тис. грн. (додаток 1), що становить 74,9 % річного плану.

Видаткова частина районного бюджету виконана в сумі 33142,5 тис. грн., або на 49,6 % до річних призначень (додаток 2), в тому числі загальний фонд виконаний в сумі 32321,7 тис. грн., або на 50,5%, спеціальний фонд в сумі – 820,8 тис. грн., або на 29,1% річного плану.

По загальному фонду профінансовані видатки в сумі 32321,7 тис.грн.:

–   державне управління                                                    –  461,6 тис. грн. (43,9%);

          освіта                                                                             – 14284,9 тис. грн. (49,0%);

          охорона здоров’я                                                          – 2713,3 тис. грн. (43,0%);

          соціальний захист  та соціальне забезпечення

(ці видатки частково залежать від надходження

субвенції з державного бюджету і проводились

по мірі її надходження)                                               – 11892,2 тис. грн. (56,4%);

          культура і мистецтво                                                   – 443,2 тис. грн. (43,5%);

          фізична культура і спорт                                              – 159,4 тис. грн. (39,8%);

          відшкодування витрат  по перевезенню

     пільгової  категорії населення                                     – 191,6тис. грн. (53,9%);

–    інші послуги пов `язані з економічною діяльністю      -1,4 тис.грн .(23,3%);

–    інші видатки                                                                      -1,2 тис.грн.(24,2%)

          дотація вирівнювання сільським

та селищному бюджетам                                              – 1870,0 тис. грн. (49,2%);

–    інші додаткові дотації                                                   -139,3 тис.грн. (34,0%);

          субвенція на збереження середньої заробітної плати

     на період працевлаштування посадових осіб

     місцевого самоврядування у зв’язку

     з закінченням строку повноважень                             – 71,5 тис. грн. (96,6%);

–   субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів,

     що враховуються  при визначенні обсягу

     міжбюджетних   трансфертів                                        – 20,5 тис.грн.(45,5%);

–   субвенція з державного бюджету місцевим

     бюджетам на проведення виборів сільських голів     -71,6 тис.грн.(100,0%);

З резервного фонду виплати не проводились.

По спеціальному фонду профінансовані видатки в сумі 820,8 тис.грн. а саме:

–   державне управління                                                    –  3,0 тис. грн. (100,0%);

          освіта                                                                             – 585,4 тис. грн. (67,2%);

          охорона здоров’я                                                          – 32,4 тис. грн. (93,3%);

          соціальний захист  та соціальне забезпечення

(ці видатки частково залежать від надходження

субвенції з державного бюджету і проводились

по мірі її надходження)                                                  – 64,8 тис. грн. (51,8%);

          культура і мистецтво                                                     – 14,8 тис. грн. (23,3%).

          інші субвенції                                                                 -120,4 тис.грн.(14,9%)

 

Надання та повернення кредитів за І півріччя 2011 року не проводилося (додаток 3).

Фінансування всіх бюджетних установ по загальному та спеціальному фондах районного бюджету проводилось у відповідності з плановими бюджетними призначеннями згідно розпису видатків районного бюджету на                І півріччя 2011 року а по видатках, які фінансуються за рахунок різних видів субвенцій з Державного бюджету по мірі їх надходжень.

 

В.о.начальника фінансового управління                                      В.Б.Передера

 

Перейти до вмісту